Craen Tŵr

Mae'n rhaid cael trwydded ar gyfer gosod craen twr ar y briffordd.   

£153 y mis yw pris trwydded craen tŵr.

 

Sut i wneud cais

Cwmniau neu unigolion sydd â yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth £10 miliwn sydd yn gallu gwneud cais

Rhaid lawrlwytho ffurflen gais i’r Uned Gofal Stryd er mwyn gweld os yw’r safle yn addas a’i dychwelyd drwy’r post (gyda’r ffi) i’r cyfeiriad isod.

Cyfeiriad: Uned Gwaith Stryd, Adran Amgylchedd, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01766 771 000

 

Noder:  Rhaid caniatáu hyd at 5 ddiwrnod gwaith i roi ystyriaeth i’ch cais (gan gynnwys cyfnod ymngynghori).  Byddwch yn derbyn e-bost gan cynrychiolydd o’r Uned Gofal Stryd o fewn 5 ddiwrnod gwaith.

.