Symud anifeiliaid

Mae angen trwydded symud anifeiliaid er mwyn symud unrhyw wartheg, defaid, geifr neu foch. 

Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ffoniwch 01766 771000.