Petroliwm

 Mae angen Tystysgrif Storio Petrol pan mae petrol yn cael ei gadw er mwyn ei bwmpio yn uniongyrchol i danc petrol injan tanio fewnol neu i le sydd yn cadw swm mawr o betrol at ddefnydd preifat.

Mae ffi blynyddol yn daladwy er mwyn parhad y dystysgrif a chaiff ‘ceidwad’ y petrol ddewis talu am hyd at 10 mlynedd.

Gall cwmnïau lawrlwytho’r ffurflen gais isod a’i dychwelyd ar-lein neu drwy’r post (gyda’r ffi) i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Dogfennau Perthnasol

Gwybodaeth Bellach