Trwydded Cartrefi Symudol

Mae’n angenrheidiol bod pob safle preswyl sydd gyda cartrefi symudol a deilwyr neu berchnogion yn byw yno’n barhaol, yn cael eu trwyddedu yn unol a’r Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Pwrpas y gyfraith yw rhoi gwell amddiffyniad a rhagor o hawliau i berchnogion a deilwyr sy’n byw’n barhaol ar safle preswyl, a rhoi pwerau pellach i awdurdodau lleol i wneud yn siwr fod perchenogion safleoedd yn cadw at delerau ei trwyddedau safle

Os ydych chi’n reolwr neu berchennog ar safle ble yr ydych yn credu ei fod angen ei  drwyddedu, cysylltwch â ni i dderbyn cyngor pellach a ffurflen gais am y drwydded:

Gweld ffioedd cartrefi symudol