Tir Comin Dolybont

Cais am Ganiatâd i Adeiladu Gwaith ar Dir Comin

 

Dyma'r dogfennau sydd wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru: