Tir Comin Dolybont

Cais am Ganiatâd i Adeiladu Gwaith ar Dir Comin

 

Dyma'r dogfennau sydd wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru:

  • Cais i adeiladu ar dir comin
  • Cais i'r Arolygaeth am Ganiatâd - Gorffennaf 2020
  • Cynllun y tir comin
  • Rhybudd Comin Dolybont