Cod Ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi sydd am sicrhau bod arferion cyflogaeth da yn bodoli ar gyfer yr gweithwyr ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi yn y Deyrnas Unedig a thramor. 

 

 

Mwy...