Hyfforddiant

Y ffordd rhwyddaf i gydymffurfio gyda’r gofynion yw darparu hyfforddiant i staff. Gellir darganfod gwybodaeth am gyrsiau ac hyfforddiant i staff ar wefan Sefydliad Siartredig Iechyd Yr Amgylchedd (Gwefan Saesneg yn unig).

 

Gwefannau Defnyddiol 

www.rsph.org.uk (Gwefan Saesneg yn unig)
www.cieh-coursefinder.com (Gwefan Saesneg yn unig)

 

Deddfau perthnasol

178/2002: Egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfreithiau bwyd
852/2004: Ynghylch hylendid bwyd
853/2004: Rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd o anifeiliaid