Cwynion Bwyd

Os ydych yn bryderus am hylendid sefydliad bwyd yng Ngwynedd, rhowch wybod i ni:

Cwblhau ffurflen gwynion ar-lein

neu anfonwch y ffurflen hon, wedi ei chwblhau i'r tîm yn eich swyddfa leol:

Tim Diogelwch Bwyd, Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd

  • Pencadlys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
  • Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA
  • Cae Penarlag Dolgellau, Gwynedd, LL40 2Y

Neu dros e-bost:

Sylwer: Ni fydd Swyddogion Diogelwch Bwyd yn gallu eich helpu os ydych yn dymuno gwneud cais am unrhyw iawndal mewn perthynas â chwyn bwyd.