Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes

Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw a’r costau rhedeg busnes cynyddol, trefnwyd gweminar ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint wedi eu lleoli yng Ngwynedd oedd yn edrych ar ffyrdd o wella effeithlonrwydd busnes er mwyn gostwng costau a chynyddu refeniw.

Yn cymryd rhan yn y gweminar roedd Siwan Lisa Evans, Prosiect Platfform Digidol ar gyfer y Sectorau Bwyd a Lletygarwch, Cyngor Gwynedd, Geraint Huws a Zoe Pritchard, Grŵp Ymgynghori Lafan a Sarah Morris, Busnes Cymru.

Gweld copi o’r cyflwyniadau


Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Busnesau Lleol: busnes@gwynedd.llyw.cymru