E-ddysgu (ar gyfer gweithwyr newydd y bartneriaeth allanol yn unig)

Croeso i gyfres o fodiwlau e-ddysgu fydd yn addas ar gyfer eich gweithwyr newydd ac yn cynnig elfennau o’r dysgu ar gyfer  ‘Cynllun Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ Oedolion Gofal Cymdeithasol Cymru.

I wneud cais i gael mynediad i Modiwlau E-ddysgu cwblhewch y ffurflen gais isod  (Wedi derbyn y ffurflen gais byddwn yn cysylltu gyda manylion mewngofnodi).


Ffurflen gais

Modiwlau e-ddysgu 

 

Rhestr o'r modiwlau ar gael:

 • Hyrwyddo gwerthoedd person canolog
 • Rôl gweithiwr gofalIechyd a diogelwch ym maes gofal
 • Parch ac urddas
 • Ymwybyddiaeth iechyd meddwl, dementia ac anableddau dysgu
 • Rheoli haint
 • Cyfathrebu
 • Dyletswydd gofal
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Diogelwch bwyd lefel 2
 • Diogelu data a trin gwybodaethHydradiad a maeth
 • Eich datblygiad personol
 • Diogelu oedolion
 • Cynnal bywyd sylfaenol (hyfforddiant cyn cael mynediad at hyfforddiant Cymorth Cyntaf wyneb i wyneb)