Mewnfuddsoddi

 

Gwynedd – Barod am fusnes…

Mae Gwynedd yn cael ei gydnabod fel llwyfan fwyfwy deniadol ar gyfer busnesau  newydd ac o dwf uchel sy’n edrych i fanteisio ar yr hyn sydd gan yr ardal i’w chynnig.  Gallwn eich cysylltu â'r bobl allweddol gan sicrhau’r defnydd gorau o'ch amser cynllunio ac ymdrechion.

  • Gwasanaeth rhad ac am ddim â chymorth arbennig wedi'i deilwra’n unol â’ch anghenion penodol
  • Rhwydwaith gynhwysfawr o gysylltiadau lleol ac yn ehangach i gynorthwyo datblygiad busnes
  • Tîm ymroddedig â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd mewn datblygu busnes o werth uchel

  • Band eang cyflym sy’n sicrhau mynediad at wasanaethau ac arfau busnes ar hyd cysylltiadau cyflymach a dibynadwy gan sicrhau eich bod yn cryfhau effeithiolrwydd a’ch gallu i fod yn y gystadleuol
  • Ffordd o fyw heb ei ail – mynyddoedd, môr, diwylliant a chydbwysedd bywyd a gwaith gwych
  • Lleoliad ger dwy Brifysgol fyd-enwog ym Mangor ac Aberystwyth gan ddarparu gweithlu medrus, cyfleoedd ymchwil a datblygu euraidd
  • Ffyrdd, Rheilffyrdd, Awyr a’r Môr – O fewn cyrraedd rhwydd i brif ganolfannau busnes y DU a phyrth teithio rhyngwladol
  • Yn ganolog i’r coridor creadigol rhwng Dulyn ac ardal y ‘Northern Powerhouse’
  • Lleoliadau busnes ardderchog gyda dewis o safleoedd datblygu ac eiddo busnes â chysylltiadau trafnidiaeth da

Os ydych yn ystyried sefydlu neu ehangu eich busnes yng Ngwynedd gall y cysylltau canlynol fod o fudd:

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar y wefan: