Grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru

 

Fe gaewyd cynllun Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru (Trethi Busnes) am 5 y.h. Dydd Gwener, Mehefin 30ain 2020.  Nid oes modd derbyn ceisiadau newydd bellach. 

 

Mae’r Cyngor eisoes wedi dosbarthu dros £53 miliwn i dros bedair mil a hanner o drethdalwyr.  Os ydych wedi cyflwyno cais, byddwn yn ei brosesu cyn gynted â phosib.  Os oes yna wybodaeth ar goll, fe gysylltwn â chi i drafod ymhellach.  Diolch am eich amynedd.