Grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru

Fe gaewyd cynllun Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru (Trethi Busnes) am 5pm ddydd Gwener, 30 Mehefin 2020.  Nid oes modd derbyn ceisiadau newydd bellach.  

Mae’r Cyngor eisoes wedi dosbarthu dros £53 miliwn i dros bedair mil a hanner o drethdalwyr.  Os ydych wedi cyflwyno cais, byddwn yn ei brosesu cyn gynted â phosib.  Os oes yna wybodaeth ar goll, fe gysylltwn â chi i drafod ymhellach. Diolch am eich amynedd.