Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Cynllun Gofal Plant Cymru

Gweld gwybodaeth am y cynnig Gofal Plant

Am fanylion am sut i gofrestru, cysylltwch â: 


Cofrestru gyda cynllun CThEM Gofal Plant Rhydd o Dreth


Grant datblygiad plentyn - oriau gofal plant wedi  cyllido

Gofal Plant wedi ei ariannu i blant 2 ½ - 3oed

Ar gyfer plant gyda dyddiad geni rhwng  1.4.18 – 31.8.18.

Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i dderbyn Grant Llywodraeth Cymru i gynnig oriau ychwanegol i blant 2½ - 3 oed i fynychu lleoliadau gofal plant. Bydd yr oriau ychwanegol yma yn cynnig cyfle i blant ddal i fyny â phrofiadau chwarae a datblygu yn dilyn y cyfnod clo a chyfyngiadau covid19.

Bydd yr oriau ychwanegol yn allweddol wrth ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu, sgiliau motor man a mawr, datblygiad personol a chymdeithasol ac iechyd a lles y plant.

Bydd plant yn gallu mynychu uchafswm o 30 awr yn ystod y tymor hyd at ddiwedd Awst 2021.


Coronafirws COVID-19 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin penodol sy'n darparu cyngor ar atal a rheoli heintiau ar gyfer lleoliadau gofal plant.  Mae'r rhain yn adeiladu ar y cyngor a nodir yn y Canllawiau Mesurau Diogelu ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

Cysylltwch â TalkChildcare@gov.wales os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Cysylltu â Swyddog Gofal Plant Cyngor Gwynedd


Hyfforddiant

Adran yn cael ei datblygu - dewch yn nôl yma yn fuan!


Gwybodaeth rheolau GDPR


Sefydliadau allanol

Hysbysiad

Gorffennaf 2021