Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Cynllun Gofal Plant Cymru

Gweld gwybodaeth am y cynnig Gofal Plant

Hysbysiad Llywodraeth Cymru: Ehangu Cynnig Gofal Plant Cymru (2 Mawrth 2022)

Am fanylion am sut i gofrestru, cysylltwch â: 

Bydd Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Newydd yn dod yn fuan:



ADYaCH (Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad)


Cofrestru i Gynnig y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

 

Coronafirws COVID-19 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin penodol sy'n darparu cyngor ar atal a rheoli heintiau ar gyfer lleoliadau gofal plant.  Mae'r rhain yn adeiladu ar y cyngor a nodir yn y Canllawiau Mesurau Diogelu ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

Cysylltwch â TalkChildcare@gov.wales os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Cylchoedd Meithrin

 

Cysylltu â Swyddog Gofal Plant Cyngor Gwynedd


Hyfforddiant

Adran yn cael ei datblygu - dewch yn nôl yma yn fuan!


Gwybodaeth rheolau GDPR

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru 


Sefydliadau allanol

Hysbysiad

Tachwedd 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cynllun Argyfwng a Chanllawiau Ymateb ar gyfer Lleoliadau Addysg a Gofal Plant.

Canllawiau i leoliadau addysg a gofal plant ar gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt | LLYW.CYMRU

Cynlluniwyd ei ganllawiau anstatudol i helpu pob lleoliad addysg a gofal plant i ymateb a nifer o argyfyngau gwahaniaeth

Nid yw'r canllawiau'n ymdrin â phob agwedd ar beth ddylai leoliadau eu gwneud mewn perthynas â chynllunio brys, ond mae'n amlinellu ac yn rhoi cyngor ar rai meysydd allweddol yw ystyried.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â TrafodGofalPlant@llyw.cymru

 

Ionawr 2022

Gorffennaf 2021

Fframwaith ar gyfer lleihau arferion cyfyngol 2021