Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Cynllun Gofal Plant Cymru

Gweld gwybodaeth am y cynnig Gofal Plant

Hysbysiad Llywodraeth Cymru: Ehangu Cynnig Gofal Plant Cymru (2 Mawrth 2022)

Am fanylion am sut i gofrestru, cysylltwch â: 

Bydd Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Newydd yn dod yn fuan:ADYaCH (Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad)


Cofrestru i Gynnig y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

 

Cylchoedd Meithrin

 

Cysylltu â Swyddog Gofal Plant Cyngor Gwynedd


Hyfforddiant

Cwrs byr e-ddysgu ar Gyflwyniad i Leferydd, Iath a Chyfathrebu gan Elklan

An Introduction to Speech, Language and Communication (elklan.co.uk)


Gwybodaeth rheolau GDPR

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru 


Sefydliadau allanol

Hysbysiad

Tachwedd 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cynllun Argyfwng a Chanllawiau Ymateb ar gyfer Lleoliadau Addysg a Gofal Plant.

Canllawiau i leoliadau addysg a gofal plant ar gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt | LLYW.CYMRU

Cynlluniwyd ei ganllawiau anstatudol i helpu pob lleoliad addysg a gofal plant i ymateb a nifer o argyfyngau gwahaniaeth

Nid yw'r canllawiau'n ymdrin â phob agwedd ar beth ddylai leoliadau eu gwneud mewn perthynas â chynllunio brys, ond mae'n amlinellu ac yn rhoi cyngor ar rai meysydd allweddol yw ystyried.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â TrafodGofalPlant@llyw.cymru

 

Ionawr 2022

Gorffennaf 2021

Fframwaith ar gyfer lleihau arferion cyfyngol 2021