Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Cynllun Gofal Plant Cymru

Gweld gwybodaeth am y cynnig Gofal Plant

Am fanylion am sut i gofrestru, cysylltwch â: 

Bydd Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Newydd yn dod yn fuan:

 

ADYaCH (Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad)

Adnoddau i Leoliadau Blynyddoedd Cynnar

Proses cyfeirio Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar


Cofrestru gyda cynllun CThEM Gofal Plant Rhydd o Dreth

 

Coronafirws COVID-19 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin penodol sy'n darparu cyngor ar atal a rheoli heintiau ar gyfer lleoliadau gofal plant.  Mae'r rhain yn adeiladu ar y cyngor a nodir yn y Canllawiau Mesurau Diogelu ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

Cysylltwch â TalkChildcare@gov.wales os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Cysylltu â Swyddog Gofal Plant Cyngor Gwynedd


Hyfforddiant

Adran yn cael ei datblygu - dewch yn nôl yma yn fuan!


Gwybodaeth rheolau GDPR


Sefydliadau allanol

Hysbysiad

Gorffennaf 2021

Fframwaith ar gyfer lleihau arferion cyfyngol 2021