Bod yn ddarparwr gofal plant

Oes diddordeb gennych sefydlu darpariaeth gofal plant neu weithio yn y maes gofal plant yng Ngwynedd?

Mae cyfleoedd swyddi yn amrywiol iawn o fewn y maes hwn. Gallwch fod yn warchodwr plant, sefydlu neu weithio mewn meithrinfa dydd, neu ddarpariaeth sesiynol fel clwb ar ôl ysgol  / cylch meithrin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddog Datblygu Gofal Plant Cyngor Gwynedd ar:

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Gwybodaeth am gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Sefydliadau Gofal Plant Cymru