Bod yn ddarparwr gofal plant

Oes diddordeb gennych sefydlu darpariaeth gofal plant neu weithio yn y maes gofal plant yng Ngwynedd?

Mae cyfleoedd swyddi yn amrywiol iawn o fewn y maes hwn. Gallwch fod yn warchodwr plant, sefydlu neu weithio mewn meithrinfa dydd, neu ddarpariaeth sesiynol fel clwb ar ôl ysgol  / cylch meithrin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddog Datblygu Gofal Plant Cyngor Gwynedd ar:

Busnes Cymru Sesiynau Arbenigol Gofal Plant

Yn cyflwyno Sesiynau Arbenigol Gofal Plant Busnes Cymru; dwy sesiwn a fydd yn archwilio sialensiau cyflogi pobl a datblygu busnes yn y sector gofal plant. Yn ystod pob sesiwn, bydd ein harbenigwyr yn cynnig cyngor a chymorth ac yn rhannu eu profiadau eu hunain i'ch helpu chi i oresgyn y sialensiau hyn a datblygu cwmni gofal plant cadarnach.

Ar gael i'w wylio o ddydd Sadwrn 26 Mawrth

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Gwybodaeth am gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Sefydliadau Gofal Plant Cymru