Ceisiadau grant llwyddiannus

Noder: Mae hon yn rhestr fyw. Gall mentrau unigol eu hychwanegu neu eu tynnu, a gall symiau eu haddasu.

 

 Ceisiadau am swm ‘bach’ o gymorth (£5k i £25k)
Grant Gwella Eiddo
 EiddoLleoliad Ymgeisydd  Swm y grant
 10 Heol Yr Eglwys   Blaenau Ffestiniog   Timelapse Visuals LTD   £21,538
Commercial, Heol yr Eglwys   Blaenau Ffestiniog   Lee Pritchard   £17,036
Tŷ Llew, Heol Plas Isaf  Dolgellau   Tŷ Bwyd Da  £12,279
Central Garage , Stryd Fawr    Harlech   Gwynt Y Môr   £19,230
 12 Stryd Fawr   Penrhyndeudraeth  Cefnfaes   £15,890
 33 Stryd Fawr   Pwllheli   Martin & Nierada Solicitors  £20,297
 43 Stryd Fawr   Pwllheli   Printers   £11,270
 Siop 20, Stryd Moch   Pwllheli   Bethan Jones Shop, 20   £7,700
 Bala House, Stryd Potts   Pwllheli   Euronics   £7,000
 5 Stryd Fawr   Tywyn    Peckish Kebab & Pizza Ltd  £24,500
 97 Y Stryd Fawr   Y Bala    India Cottage  £5,597

 Ceisiadau am swm ‘bach’ o gymorth (£5k i £50k)
Trawsnewid trefi
 EiddoLleoliad  Ymgeisydd Swm y grant
 278 Stryd Fawr  Bangor  Wifi Site, 278   £25,000
 368 Stryd Fawr   Bangor  Shahin Kebab   £22,400
 209 Stryd Fawr   Bangor  Mobilea   £2,508
 Northgate Street   Caernarfon  Black Boy Inn*   £49,950
 10&12 Stryd y Plas   Caernarfon  Palas Print*  £37,420
 Castle Hill  Caernarfon  Castle Gift Shop*   £31,051
 4 Stryd y Porth Mawr   Caernarfon  Cafe, 4  £25,000
 5 Glan y Môr Uchaf   Caernarfon  Argol Cyf    £21,900
 7-9 Y Maes   Caernarfon  Spinnakers    £18,533
 Bank Quay   Caernarfon  Old Bank Buildings   £17,224
 37 Y Maes   Caernarfon  Pritchard Jones Lane LLP £16,754
 31 Stryd Fawr   Caernarfon  Welsh Air Ambulance Shop  £13,055
 27 Stryd y Llyn   Caernarfon  Gwyndaf Williams Shoe Repairs   £3,117
 152 Stryd Fawr   Porthmadog  The Grapevine   £25,000

 Ceisiadau am swm ‘mawr’ o gymorth (£25k i £250k)
Gwella eiddo swm mawr
Eiddo LleoliadYmgeisydd Swm y grant 
14 Y Maes (hen Poundtretcher) Caernarfon Porth y Brenin (Hen adeilad Poundstretcher)  £200,079
Gweithdy Roy Williams / Hen Ganolfan Grefft   Cricieth  Y Maes  £52,601
290-294 Stryd Fawr (hen Peacocks)  Bangor  Pollekoff House Ltd £212,500

 Ceisiadau am swm ‘bach’ o gymorth (£5k i £25k) ("Cronfa Sbarduno") 
£
Cronfa Datblygu Busnes
 Eiddo LleoliadSwm y grant 
 TK Cafe Ltd    Bangor   £14,466
 WoodFire Pizza  Bangor   £15,141
 The Pound MMA   Bangor   £15,049
 1085 Adventures  Beddgelert  £6,741
 MO HOUSE BREW LTD (CWRW TŶ MO)   Bethesda  £12,912
 BETH HORROCKS LIMITED  Caernarfon   £8,572
 Cogs y Gogs   Caernarfon   £8,023
 D E Williams Electrical   Chwilog  £4,019
 EOG Advisory Ltd   Cricieth   £2,595
 Depth Productions   Y Felinheli £24,929
 Y BRANWEN   Harlech £5,145
 Boulder Adventures Ltd   Llanberis  £12,359
 Hughes Glass & Glazing Ltd   Llandygai  £17,798
 North Wales Raw Feeds   Llandygai  £20,524
 Protec Physio Limited   Llanwnda £9,393
 Rhiw Goch, self-catering holidays   Penrhyndeudraeth  £25,000
 Peris a Corr   Penygroes  £25,000
 Glosters Pottery Ltd   Porthmadog   £16,345
 ESTUARY LODGE LTD   Talsarnau  £14,557
 Scrubadub cleaning   Tywyn £10,741
 Salty Dog Design   Tywyn  £3,161
 Bert's KG LTD   Tywyn  £21,632
 Stori Beer and Wine Cyf   Y Bala  £23,512
 Inigo Jones & Co Ltd   Y Groeslon  £22,684

 Ceisiadau am swm ‘mawr’ o gymorth (£25k i £250k)
Cronfa Datblygu busnes (mawr)
 YmgeisyddLleoliad  Swm y grant
 Cerrig    Pwllheli  £181,929
 Tom James Construction    Tanygrisiau    £72,932
 Gwesty Tŷ Afon    Beddgelert    £29,360
 Phytopet    Y Ffôr £111,625
 MST Cars  Llithfaen  £107,121
 Roberts of Port Dinorwic    Y Felinheli  £155,016
 Chilly Penguin  Pwllheli £27,415
 Y Maes  Cricieth £107,004
 Coffi Poblado  Nantlle £134,628
 Caffi Largo  Pwllheli £61,999

 Grantiau o hyd at £75,000
£
Arfor
Ymgeisydd  LleoliadSwm y grant 
 Dylunio Gringo  Penygroes  £5,495.46
 Llofft Cyf  Y Felinheli  £65,961.00
 Menter Ty'n Llan  Llandwrog £60,060.00
 Y Fforc, Y Corc a'r Plu  Dolgellau  £72,419.35
 Galeri   Caernarfon  £60,783.00
 Siop Griffiths Cyf  Penygroes  £36,588.97
 Ynni Llŷn  Botwnnog  £75,000.00
Gisda Caernarfon £75,000.00
 Braf  Dinas Dinlle  £6,669.60
 Bwyty 51  Cricieth  £75,000.00
 Bocs Sebon  Waunfawr  £10,701.60
 Mêl Llŷn  Pwllheli  £75,000.00
 Heartland Woodcraft UK  Llanrug  £29,887.76
 Menter Cymunedol Bethel  Bethel  £23,539.88
 Te Bach Taldraeth  Penrhyndeudraeth  £70,000.00
 Asiannt Cyf  Waunfawr  £10,827.40
 Partneriaeth Ogwen  Bethesda  £47,667.60
 North Wales Raw Feeds  Bangor  £23,984.93
 Siop Del Cyf  Cricieth  £19,446.70
 Bragdy Nonsens  Caernarfon  £72,113.30