Prynu yn lleol

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio i gefnogi busnesau lleol, trwy annog trigolion i wneud mwy o’u siopa gyda masnachwyr annibynnol lleol yn hytrach nag yn siopau cadwyn mawr neu ar-lein.

Mae tua 101,000 o oedolion dros 16 oed yn byw yng Ngwynedd. Os y buasai pob un o’r oedolion hynnu yn gwario £5 yr wythnos mewn siop leol neu farchnad, yn hytrach na’i wario’n mewn siop cadwyn neu ar-lein, byddai economi Gwynedd yn elwa hyd at £26m y flwyddyn.

 

Gwefan: www.prynunlleolgwynedd.co.uk

E-bost: post@prynunlleolgwynedd.co.uk