Academi Hwylio a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli (Plas Heli)


Cefndir y prosiect

Mae £8.9 miliwn wedi cael ei sicrhau er mwyn cynnig mwy o weithgareddau awyr agored yng Ngwynedd.

Mae Cynllun Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys tua £4 miliwn o raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd ac o Gronfa Arian Cyfatebol Targed Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun yn datblygu canolfan ym Mhwllheli a fydd yn:

  • cynnig darpariaeth ar gyfer cystadlaethau hwylio o safon
  • yn datblygu’r ardal i fod yn gyrchfan ar gyfer hwylwyr gorau’r byd
  • yn agor y drws i hwylwyr newydd, yn cynnig cyfleodd i fwy o bobl ddatblygu sgiliau gweithgareddau awyr agored ac yn adnodd i’r gymuned gyfan
  • ganolfan i gynnal gweithgareddau cymunedol ehangach yn y dref

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Plas Heli, Clwb Hwylio Pwllheli; Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru; Plas Menai; Coleg Llandrillo (Cymru) a Chymdeithas Hwylio Cymru a'r gymuned ehangach i ddatblygu’r academi a’r ganolfan weithgareddau.


Rhagor o wybodaeth

Neu, cysylltwch â ni: 

  • E-bost: adfywio@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: 01286 679513
  • Cyfeiriad: Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.