Formal flood investigations

As the Lead Local Flood Authority (LLFA) one of Gwynedd Council’s duties under the Flood and Water Management Act (FWMA) is to investigate flood events which occur from local sources. Local sources of flooding include surface water, ordinary watercourses (including lakes and ponds or other areas of water flowing into an ordinary watercourse) and groundwater, and where there is interaction between these sources and main rivers or the sea. 

Gwynedd Council will attempt to record the circumstances surrounding all incidents of internal flooding as well as near misses. However, in some circumstances a flood incident triggers a formal investigation in accordance with Section 19 of the FWMA. A Section 19 report is circulated to key stakeholders and is made publically available. 

The thresholds for conducting formal Section 19 flood investigations used by Gwynedd Council are: 

 • an event where one or more properties have been internally flooded
 • an event where a flooding problem is recurring and is supported by records or anecdotal evidence as having occurred more than once in a 10 year return period for any given location
 • an event where threat to life and/or threat of injury or harm has occurred
 • an event which affects an area or community with a concentration or high proportion of vulnerable people
 • an event which impacts significantly on critical infrastructure (water, sewage treatment, electricity/gas distribution, telecommunications and the strategic transport network)
 • an event which impacts significantly on essential services (emergency services, NHS, local or central Government services) 

 

Section 19 of the FWMA states:

On becoming aware of a flood in its area, a LLFA must, to the extent that it considers it necessary or appropriate, identify: 

 • which risk management authorities have relevant flood risk management functions
 • whether each of those risk management authorities has exercised, or is proposing to exercise, those functions in response to a flood event 

 

The FWMA does not specify that the LLFA must resolve the flooding issue. However our investigation’s findings may identify actions which could reduce the likelihood of similar events or identify measures to lessen the impacts. A key function of the reporting process is that it identifies problem areas and can therefore inform future investment programmes. 

 

Previous flood investigation reports:

2018 reports

 • 41 Nyth y Robin, New Street, Porthmadog
 • Llwyn Onn, Ffordd yr Eifl, Trefor
 • Tan y Fron, Anelog, Aberdaron

2017 reports

 • Llwyn, Edern
 • Botwnnog
 • Penygroes Terrace, Llanystumdwy
 • Plas Tirion, Pentrefelin
 • Glan y Mor Lodge, Felinheli  

2016 reports

 • 2 Ffordd y Coleg, Llwyngwril 

2015 reports

 • 14 Stryd Glanrafon, Bethesda
 • 15 Pistyll Terrace, Pistyll
 • 13 Stryd Ogwen, Bethesda
 • 3 Llwyn Einion, Gellilydan
 • 2 Garth Hill Cottages, Bangor
 • Brychdir, Rhoshirwaun
 • Bryncir Lodge, Cwm Pennant
 • Brynkir Lodge, Llanelltyd
 • Capel Brynaerau, Pontllyfni
 • Clwb Pêl droed, Porthmadog
 • Clynnog Fawr
 • Crochendy Sarn Fawr, Sarn Mellteyrn
 • Cytir Lane, Bangor
 • Dolfawr, Llanelltyd
 • Dolwar, Pentre'r Efail, Harlech
 • Ganolfan Tregarth
 • Glan Aber, Parc Penrhyn, Bangor
 • Glan Beuno, Clynnog Fawr
 • Hen Felin, Pencaenewydd
 • Highgate, Dinas
 • Llangwnnadl
 • Llwyn, Edern
 • Marillio a Tŷ Hen, Penisarwaun
 • Metcalfe Catering Equipment Ltd, Blaenau Ffestiniog
 • Minafon, Dolydd
 • Mynydd Llandygai
 • Pine Cottage, Lôn Abererch, Pwllheli
 • Pont ar Ddyfi, Machynlleth
 • Prenteg
 • Rhos Palmant, Llaniestyn
 • Refail Bach, Llangwnnadl
 • Refail, Boduan
 • Rhiw Goch, Llanllechid
 • Riverside Terrace, Pwllheli
 • Spar, Aberdaron
 • Stad Glanrafon, Bontnewydd 
 • Stonehouse a Talrafon, Llanelltyd
 • Stryd Wesley, Rhiwlas
 • Tan y Lon, Criccieth
 • Tremadog
 • Turnpike Cottage, Beddgelert
 • Tŷ Glan yr Afon, Tal y Bont
 • Vanner Farm, Llanelltyd
 • Y Dorlan, Abererch
 • Yr Hen Swyddfa Bost, Manod, Blaenau Ffestiniog  

2014 reports

No reports for this year.

2013 reports

 • Tŷ Isaf Rhosygwaliau 

2012 reports

 • 1 Cefn Coed, Penisarwaun
 • 14 y Dreflan, Rhosgadfan
 • 44 Rhyd Fadog, Deiniolen
 • Abbey Decor, Dolgellau
 • Abergynolwyn
 • Arfon House, Bontnewydd
 • Britannia Street, Rachub
 • Bro Dawel, Llandwrog
 • Bryncrug
 • Bryn Eden, Rhos Isaf
 • Bryn Isaf, Groeslon
 • Bwthyn Bach-Penygraig, Waunfawr
 • Byngalo, Llanberis
 • Cronfa Ddŵr Pennal
 • Cwm Bach, Llanarmon
 • Cwm y Glo
 • Cytir Lane, Bangor
 • Deiniolen a Clwt y Bont
 • Efail Feurig, Bryncrug
 • Felindre, Pennal
 • Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
 • Garej Pant Waun, Waunfawr
 • Garnedd Wen, Waunfawr
 • Glan Gors Rhosgadfan
 • Glan Gors Uchaf, Waunfawr
 • Graig Lwyd Farm, Waunfawr
 • Gwynfryn, Waunfawr
 • Hendre Cennin, Garndolbenmaen
 • Heol Maengwyn Tywyn
 • Hillsborough Corris Uchaf (Mehefin)
 • Hillsborough Corris Uchaf (Rhagfyr)
 • Llanfihangel
 • Llanberis
 • Llangian
 • Llwyn Edern
 • Min y Nant, Waunfawr
 • Mynydd Llandygai
 • New Street, Corris
 • Pant Afon, Waunfawr
 • Pant y Celyn, Llanllyfni
 • Pencaerwen, Waunfawr
 • Pennal
 • Pentir
 • Penygraig, Ceunant
 • Plas Baladeulyn Nantlle
 • Pont Crychddwr Llanllyfni
 • Pont y Benllig, Criccieth
 • Rhes Vaynol Deiniolen
 • Rhianfa Rhosgadfan
 • Rhostryfan
 • Seiont Manor, Llanrug
 • Stryd Moch, Pwllheli
 • Talybont A55
 • Tan Fynydd, Llanllechid
 • Tan y Weirglodd, Clwt y Bont
 • Tan yr Allt, Llanllyfni
 • Tan yr Allt, Waunfawr
 • Tredegar Dyffryn Ardudwy
 • Tros y Gors Isaf, Waunfawr
 • Ty Hen, Penisarwaun
 • Ty Newydd, Pentir
 • Ty Newydd, Waunfawr
 • Victoria Terace Nantlle
 • Y Ship Inn, Llanbedrog 

  

For enquiries regarding flood incident reporting or to request a copy of a Section 19 report please contact: FCRMU@gwynedd.llyw.cymru