Social Care Wales

Ein prif amcan yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru.

Ein ffocws yw llesiant, gyda gweledigaeth o fod eisiau pawb sydd angen cymorth i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw.

Ein nod yw cyflawni hyn trwy fagu hyder yn y gweithlu ac arwain a chefnogi gwelliant mewn gofal cymdeithasol.