Cyngor Gwynedd Council2

1

2

6


Data gan Parc Cenedlaethol Eryri

Data gan CADW

Data gan CADW

3

2

1

2

3

1

1