Gwegamerâu

Ar hyn o bryd mae Cyngor Gwynedd yn cynnal gwegamerâu sydd wedi eu gosod yn Abermaw. Mae'r delweddau yn cael eu diweddaru unwaith bob munud.

Ar y dde mae rhestr o wegamerâu sy'n cael eu cynnal gan y Cyngor ac gan gyrff eraill o amgylch Gwynedd.

Nid oes angen meddalwedd arbenigol i wylio'r gwegamerâu.