Gwegamerâu

Ar hyn o bryd mae Cyngor Gwynedd yn cynnal gwegamerâu sydd wedi eu gosod yn Abermaw. Mae'r delweddau yn cael eu diweddaru unwaith bob munud.

  • Gwegamera Abermaw 1- Nid yw'r camera yn gweithio ar hyn o bryd.
  • Gwegamera Abermaw 2 - Nid yw'r camera yn gweithio ar hyn o bryd.
  • Gwegamera Abermaw 3

Ar y dde mae rhestr o wegamerâu sy'n cael eu cynnal gan y Cyngor ac gan gyrff eraill o amgylch Gwynedd.

Nid oes angen meddalwedd arbenigol i wylio'r gwegamerâu.