Tocyn teithio 16+

Cyn prynu  Tocyn Teithio 16+ gwnewch yn siŵr bod gwasanaeth ar gael i/o’r lleoliad, ac ar yr amser rydych eisiau teithio. Nid yw pob taith ar gael fel rhan o'r cynllun.

Close

 

 

Mae'n bosib prynu Tocyn Teithio 16+ fesul tymor.

Pris:

 • Tymor 1 (Hydref): £120
 • Tymor 2 (Gwanwyn): £120
 • Tymor 3 (Haf): £60

Ni fydd ad-daliadau ar gael.

 

Gallwch brynu tocyn Tymor 3 (Haf) o 10 Ebrill 2019 ymlaen. 

Prynu ar-lein: Mewngofnodi i'ch cyfrif / cofrestru am gyfrif
Ffôn: 01766 771000 

Wrth wneud cais byddwch angen:

 • llun (myfyrwyr ysgol / Prifysgol Bangor yn unig)
 • rhif ID (myfyrwyr coleg yn unig: i'w gael wrth gofrestru ac ar eich cerdyn myfyriwr).
 • cerdyn debyd/credyd, neu siec/archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’, Os am wneud taliadau misol (debyd uniongyrchol), rhaid ei archebu dros y ffôn.


COFIWCH!

 • Mae'r Tocyn ar gael i fyfyrwyr sy'n byw ac yn astudio yng Ngwynedd (gan gynnwys Coleg Menai Llangefni) ac sydd dros 16 oed ar 1 Medi 2018.
 • Rhaid i chi dderbyn eich tocyn erbyn 29 Ebrill 2019. Rhaid talu am bob taith unigol os yn teithio ar fws gwasanaeth cyhoeddus neu ar drên ar ôl y dyddiad yma.
 • Rhaid prynu tocyn trên cyn 18 Ebrill 2019 iddo gyrraedd mewn pryd
 • Rhaid archebu tocyn bws cyn 24 Ebrill 2019 iddo gyrraedd mewn pryd.
 • Os yn teithio ar fws ysgol/coleg yn unig, ni chewch ddefnyddio’r bws heb eich tocyn  - nid oes opsiwn i dalu bob dydd.
 • Nid yw’r cynllun yn darparu cludiant i fyfyrwyr preswyl Coleg Llandrillo Glynllifon gyrraedd yno ar ddechrau’r wythnos. Y Coleg sy’n gofalu am hyn. 

 

Newid manylion ar docyn / Tocyn ar goll / Wedi malu / Cysylltu â ni

 • Bydd ffi o £10 am docyn newydd yn lle un sydd ar goll neu wedi malu.
 • Gallwch newid eich manylion am ddim. Os bydd y newid yn golygu y dylai pris y tocyn newid, bydd hynny’n weithredol o’r tymor nesaf ymlaen.

Ar-leinmewngofnodi i'ch cyfrif / cofrestru am gyfrif 
                                      

Ffôn: 01766 771000

 


Gwybodaeth ychwanegol