Anableddau ac anghenion arbennig

Os ydych yn mynychu un o’r ysgolion / colegau isod, rydym am eich annog i deithio ar y Rhwydwaith os ydi hynny yn bosib, ac felly byddwch angen gwneud cais ar-lein

  • Ysgol Pendalar neu Ysgol Hafod Lon
  • Cyrsiau AAA yng Ngholeg Llandrillo Glynllifon a Dolgellau a Choleg Menai Llangefni.

Ond, os nad yw hyn yn bosib gallwch wneud cais am Docyn Teithio 16+ Anghenion Arbennig (drws i ddrws)

Mae ffi fesul tymor am y Tocyn Teithio 16+ Anghenion Arbennig.

Pris: 

  • Tymor 1 (Hydref): £120
  • Tymor 2 (Gwanwyn): £120
  • Tymor 3 (Haf): £60

Gwneud cais ar-lein: Tocyn Teithio 16+ (anghenion arbennig) 

Cewch fanteisio ar y cynllun cludo am hyd at 4 blynedd o ddechrau eich tymor cyntaf, neu tan ddiwedd y flwyddyn ysgol ar ôl eich pen-blwydd yn 21 oed.


Anghenion symudoledd arbennig dros dro

Os ydych yn cael trafferth symud dros dro, cysylltwch â Galw Gwynedd ar 01766 771000 i drafod eich anghenion a threfnu asesiad meddygol arbenigol priodol.