Dalgylch Tywyn

Yn dilyn cynnal proses ad-drefnu gynhwysfawr, mae nifer o newidiadau addysgol wedi ei gweithredu o fewn y dalgylch.

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £5.4 miliwn mae Ysgol Ardal Newydd wedi ei sefydlu yn ardal Bro Dysynni, sef Ysgol Craig y Deryn i wasanaethu plant o ardal Bryncrug, Llanegryn, Llwyngwril ac Abergynolwyn ym mis Medi 2013 o dan arweiniad Jennifer Bradbury, Pennaeth. Mae gwaith ac ymdrech sylweddol wedi ei wneud i sicrhau fod plant yr ardal yn cael ysgol newydd o safon ragorol. Mae Ysgolion Bryncrug, Llanegryn a Llwyngwril wedi cau yn swyddogol ar 31 Awst 2013. Mae Ysgol Abergynolwyn eisoes wedi cau ers 31 Mawrth 2011. Mae plant sy'n byw yn yr ardaloedd yma yn dod o fewn dalgylch newydd Ysgol Craig y Deryn yn awtomatig.

Mae Ysgol Penybryn, Tywyn hefyd wedi derbyn gwaith uwchraddio sylweddol. Mae Ysgol Aberdyfi wedi cau yn swyddogol 31 Awst 2013. Mae plant sy'n byw yn ardal Aberdyfi yn dod o fewn dalgylch newydd Ysgol Penybryn yn awtomatig.

Mae Ysgol Dyffryn Dulas (Corris) a Pennal wedi ei ffedereiddio ac mae’r ysgolion yma hefyd wedi derbyn gwaith uwchraddio sylweddol.