Nyth: Cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Ydych chi'n ei gweld hi’n anodd cynhesu eich cartref? Yna, cysylltwch â Nyth.

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru ar gael i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni. 

Mae Nyth ar gael i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau. 

Gallwch hawlio gwelliannau i effeithlonrwydd ynni eich cartref am ddim os ydych chi'n cwrdd â'r tri amod isod:

  • bod chi’n berchen neu'n rhentu eich cartref yn breifat (nid gan awdurdod lleol neu gymdeithas tai)
  • bod eich cartref yn aneffeithlon o ran ynni ac yn ddrud i'w gynhesu
  • os yr ydych chi neu rywun arall ar yr aelwyd yn derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd NEU â chyflwr anadlu cronig, cyflwr cylchrediad y gwaed neu gyflwr iechyd meddwl gydag incwm o dan y trothwyon penodol.

Gall y gwelliannau i effeithlonrwydd ynni gynnwys boeler gwres canolog newydd neu inswleiddiad. 

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.