Ailgofrestru Ceisiadau Tai Cymdeithasol

Os ydych eisiau aros ar y Gofrestr Tai:

Cliciwch y botwm isod i gwblhau’r ffurflen ar-lein

Ffurflen Ail-gofrestru Cais am Lety

Os na fydd y ffurflen yn cael ei derbyn o fewn yr amserlen a nodwyd yn y llythyr, bydd eich cais yn cael ei ddiddymu.

 

Os nad ydych eisiau aros ar y Gofrestr Tai:

Cysylltwch â ni ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru i’n hysbysu. Bydd eich cais chi wedyn yn cael ei ddiddymu.