Tripiau Tip Top

Tripiau Tip Top - 20% o ostyngiad mewn atyniadau os ewch yno ar fws neu'r trên.

Mae 'Tripiau Tip Top' yn cynnwys 15 o atyniadau yng Ngwynedd sy'n cynnig gostyngiad o 20% oddi ar bris mynediad a/neu wasanaethau i'r rhai hynny sy'n teithio iddynt ar fws neu drên.

Mae digon i'w weld a'i wneud yng ngogledd orllewin Cymru - o gestyll i goedwigoedd - felly dewch i weld beth sydd ar gael.

Mae gostyngiad o 20% yn un sylweddol i deulu, felly cefnogwch drafnidiaeth cyhoeddus, a cefnogwch yr atyniadau yn yr ardal hyfryd hon.

Mae 'Tripiau Tip Top' ar gael o ganolfannau twristiaeth, gorsafoedd gweithiol yn ogystal â mannau eraill ar hyd y rhwydwaith.

Neu - lawrlwythwch gopi

I ddysgu mwy am Reilffordd Arfordir y Cambrian, ewch i http://thecambrianline.co.uk/cy/