Tocyn bws i bobl dros 60 oed

Os ydych dros 60 oed ac yn byw yng Ngwynedd gallwch hawlio tocyn bws am ddim.

Gyda'r tocyn gallwch deithio am ddim ar unrhyw fws lleol yng Nghymru. Bydd rhaid dangos y tocyn bob tro rydych yn teithio. 

Gallwch hefyd ddefnyddio'r tocyn i deithio ar:

  • Lein Trên Dyffryn Conwy (drwy'r flwyddyn).
  • Lein Trên Arfordir y Cambrian (Hydref i Mawrth yn unig)

 

Sut mae gwneud cais?

Lawrlwythwch y ffurflen gais isod a’i phostio i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen ei hun. 

I dderbyn copi caled o’r ffurflen ffoniwch 01766 771000.

 

Ydi fy ngherdyn yn ddilys? 

Ni fydd eich cerdyn yn gweithio os:

  • byddwch wedi ein hysbysu fod y cerdyn wedi ei golli neu ei ddwyn
  • cafodd ei ddefnyddio yn dwyllodrus yn y gorffennol
  • nad ydych bellach yn gymwys i deithio am ddim
  • oes gennych gerdyn arall yn ei le sy'n fwy diweddar


Wedi colli eich tocyn?

Ffoniwch 01766 771000.  Bydd ffi o £5 er mwyn derbyn tocyn newydd.


Rhagor o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni:

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.