Tocyn Teithio Traws Cymru

Tocyn penwythnos ydy Tocyn Bwmerang Traws Cymru, sydd yn gadael i chi deithio ar un o wasanaethau Traws Cymru (T2, T3 a T5) rhwng y bws cyntaf dydd Gwener a'r bws olaf dydd Llun.


Sut mae prynu tocyn?

Gallwch brynu tocyn ar fws Traws Cymru.

 

Pris tocyn

£10 i oedolyn
£6 i fyfyrwyr a phobl ifanc 

 

Tocyn Dydd Newydd

Tocyn Dydd Newydd a fydd yn weithredol o Ddydd Gwener 27 Mai 2016 ymlaen.