Tocyn Crwydro Coch

Tocyn diwrnod ydi’r tocyn crwydro coch.

Gallwch deithio mor aml ag y dymunwch ar fysus penodol o fewn Gwynedd.

Gallwch brynu’r tocyn unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, ar unrhyw amser o’r dydd. Mae’r tocyn yn ddilys tan 23:59 ar y ddyddiad a'i brynwyd.

Gallwch ddefnyddio’r tocyn ar:

Ni ellir ei ddefnyddio i deithio i'r dwyrain o Landudno. 

Map o rwydwaith bysiau Gwynedd


Sut mae prynu tocyn?

Gallwch brynu’r tocyn ar y bws cyntaf yr ewch arno ar y diwrnod.


Pris tocyn diwrnod 

£6.80 Oedolyn
£3.40 Plentyn (hyd at 16 oed)

(Gall amodau'r tocyn newid ar fyr rybudd.)

Mae rhai cwmniau yn cynnig tocyn teithio wythnos.
Cysylltwch a'r cwmni bws er mwyn darganfod mwy.