Tocyn parcio blynyddol

Drwy brynu tocyn parcio blynyddol gallwch barcio am ddim yn rhai o feysydd parcio’r Cyngor.

Mae dau docyn parcio ar gael

  • Tocyn parcio 6 mis
  • Tocyn parcio 12 mis

Bydd tocyn parcio yn ddilys o'r diwrnod yr ydych yn ei gynhyrchu.    

 

Costau:

  • Mae tocyn parcio 6 mis yn £62.50
  • Mae tocyn parcio 12 mis yn £125

 

Os na fedrwch chi ddod o hyd i'r ateb yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, edrychwch ar y

cwestiynau a ofynnir yn aml: tocyn parcio blynyddol.

Lle ga' i ddefnyddio'r tocyn?

Bydd y tocyn parcio blynyddol yn eich galluogi i barcio yn rhai o feysydd parcio arhosiad hir y Cyngor. Gall pobl dros 60 mlwydd oed hefyd barcio yn y meysydd parcio arhosiad byr (am hyd at 2 awr mewn unrhyw gyfnod o 24 awr).  

Mae'r tocyn yn gadael i chi barcio yn rhai o feysydd parcio arhosiad hir Cyngor Gwynedd. Os ydych dros 60 mlwydd oed, cewch barcio yn y meysydd parcio arhosiad byr hefyd (hyd at 2 awr mewn cyfnod o 24 awr). 

Mae rhestr a map o'r meysydd parcio i'w weld yma:

telerau ac amodau: tocyn parcio blynyddol.

Prynu tocyn parcio blynyddol

I brynu tocyn parcio blynyddol, ffoniwch 01766 77100 neu lawrlwythwch y ffurflen gais. 

Anewyddu tocyn parcio blynyddol

Mi fydd y Cyngor yn rhoi gwybod i chi pan fydd angen i chi ddiweddaru'r tocyn. Pan fyddwch angen prynu tocyn, rhowch gyfeiriad e-bost gyda'r cais er mwyn i ni allu yrru e-bost yn egluro sut mae adnewyddu eich tocyn. 

Os nad ydych yn derbyn e-byst, ffoniwch 01766 771000 er mwyn adnewyddu. 

Wedi colli tocyn parcio blynyddol

Os ydych wedi colli eich tocyn, ffoniwch 01766 771000. Mae tocyn newydd yn £20.

Mi fyddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd angen diweddaru eich tocyn parcio. Rhowch gyfeiriad e-bost i ni gyda'r cais er mwyn i ni fedru gyrru e-bost atgoffa.

Newid manylion eich parcio tocyn blynyddol

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newid i’ch manylion - er enghraifft, newid rhif cofrestru’r car neu eich cyfeiriad. Ffoniwch 01766 771000 i'n hysbysu. Bydd newid manylion yn costio £10.

Ymholiad parcio neu gŵyn 

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ymholi neu gwyno am barcio yng Ngwynedd:

Cyflwyno ymholiad / cwyn am y gwasanaeth parcio