Tocyn parcio blynyddol

Drwy brynu tocyn parcio blynyddol gallwch barcio am ddim yn rhai o feysydd parcio’r Cyngor.

Mae dau docyn parcio ar gael

  • Tocyn parcio 6 mis
  • Tocyn parcio 12 mis

Bydd tocyn parcio yn ddilys o'r diwrnod yr ydych yn ei gynhyrchu.    

 

Beth yw'r gost?

  • Mae tocyn parcio 6 mis yn £62.50
  • Mae tocyn parcio 12 mis yn £125

 

Ble gallaf ei ddefnyddio?

Bydd y tocyn parcio blynyddol yn eich galluogi i barcio yn rhai o feysydd parcio arhosiad hir y Cyngor. Gall pobl dros 60 mlwydd oed hefyd barcio yn y meysydd parcio arhosiad byr (am hyd at 2 awr mewn unrhyw gyfnod o 24 awr).  

Gellir gweld rhestr a map o'r meysydd parcio yn y telerau ac amodau: tocyn parcio blynyddol.

Os na allwch ddod o hyd i ateb i'ch cwestiwn am docyn parcio blynyddol ar y dudalen hon, edrychwch ar y cwestiynau a ofynnir yn aml: tocyn parcio blynyddol.


Prynu tocyn parcio blynyddol

Er mwyn prynu tocyn parcio blynyddol, ffoniwch 01766 771000 neu lawrlwythwch y ffurflen gais. 


Adnewyddu tocyn parcio blynyddol

Byddwn yn eich hysbyu pan fydd angen diweddaru eich tocyn parcio.  Er mwyn ein helpu ni i'ch hysbysu a fyddech cystal â darparu cyfeiriad e-bost gyda'ch cais  os gwelwch yn dda bydd cyfarwyddiadau yn yr e-bost yn egluro sut mae adnewyddu eich tocyn.

Os na fyddwch yn derbyn e-bost am ba bynnag reswm, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000 er mwyn adnewyddu (byddwch angen rhif eich tocyn parcio blynyddol).


Wedi colli tocyn parcio blynyddol

Os ydych wedi colli eich tocyn parcio blynyddol, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd ffi o £20 er mwyn derbyn tocyn newydd.

Byddwn yn eich hysbyu pan fydd angen diweddaru eich tocyn parcio.  Er mwyn ein helpu ni i'ch hysbysu a fyddech cystal â darparu cyfeiriad e-bost gyda'ch cais  os gwelwch yn dda.


Newid manylion ar docyn parcio blynyddol

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newid i’ch manylion - er enghraifft, newid rhif cofrestru’r car neu eich cyfeiriad. Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd ffi o £10 er mwyn newid y manylion.


Ymholiad parcio neu gwyn

Os nad ydych wedi dod o hyd i ateb i'ch cwestiwn ar y dudalen hon, edrychwch ar y dudalen cwestiynau a ofynnir yn aml: tocyn parcio blynyddol 

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen ar-lein i gyflwyno ymholiad cyffredinol neu gwyn am barcio yng Ngwynedd

Cyflwyno ymholiad / cwyn am y gwasanaeth parcio