Telerau ac amodau - tocyn parcio blynyddol

 1. Gall daliwr tocyn blynyddol sy’n dewis nodi rhif cofrestru’r car, enw neu cyfeiriad neu enw busnes ar eu tocyn, barcio am ddim yn y meysydd parcio arhosiad hir a restrir isod.

 2. Gall dalwyr tocynnau blynyddol sy’n 60+ barcio am ddim am hyd at 2 awr yn y meysydd parcio arhosiad byr a restrir uchod.  Darperir cloc disg at ddefnydd pobl 60+ mewn meysydd parcio arhosiad byr. Rhaid dilyn y cyfarwyddiadau ar y disg a’i arddangos gyda’ch tocyn blynyddol.

 3. Daw tocyn parcio i ben 12 neu 6 mis ar ôl ei gynhyrchu (yn ddibynnol pa docyn sydd ganddoch).

 4. Nid oes llecyn parcio wedi’i warantu. Rhaid parcio oddi fewn y mannau sydd wedi’u marcio.

 5. Rhaid arddangos y tocyn ar ffenestr flaen y cerbyd gan ddefnyddio’r amlen blastig a ddarparwyd ac mae’n rhaid medru ei ddarllen o’r tu allan. Mae peidio ag arddangos y tocyn yn drosedd o dan Orchymyn Parcio Oddi Ar y Stryd y Cyngor a gallwch dderbyn Rhybudd Talu Cosb. Mae telerau ac amodau sydd ar fwrdd tariff y meysydd parcio yn gymwys.

 6. Ni ddylech lungopïo neu newid eich tocyn blynyddol neu adael i rywun arall wneud hynny.

 7. Bydd cost o £10 am newid manylion ar y Tocyn Parcio Blynyddol. 

 8. Os collir y Tocyn Parcio Blynyddol bydd cost o £20 am ail-argraffu’r tocyn.

 

Meysydd parcio dilys

1) Arhosiad hir 

 • Aberdyfi  Prif; Penhelig
 • Abermaw Prif;  Pen y Gogledd; Black Patch.
 • Y Bala  Y Grîn; Stryd Plase (rhan)
 • Bangor  Allt Castell; Sgwâr Kyffin a Minafon
 • Beddgelert Colwyn Banc
 • Bethesda Cae Star
 • Blaenau Ffestiniog Diffwys
 • Borth y Gest Prif Faes Parcio
 • Caernarfon Safle Shell; Ffordd Balaclafa; Penllyn (llawr 2 a 3 yn unig), Canolfan Cyfiawnder Troseddol
 • Criccieth  Y Maes; Rhodfa’r Môr; Morannedd ac Abereistedd
 • Dolgellau Marian (cefn); Marian Mawr (1 Tachwedd i 28 Chwefror yn unig)
 • Y Friog  Arglawdd; Ffordd y Traeth
 • Harlech Bron y Graig (uchaf); Min y Don; Traeth Llandanwg
 • Llanberis Ger y Llyn
 • Porthmadog Iard yr Orsaf; Llyn Bach a Maes Parcio Cefn Stryd Lombard
 • Pwllheli Ffordd Caerdydd; Stryd Penlan; Maes Parcio ger Tafarn y Black Lion; Penmount ac Y Promenad

2) Arhosiad byr – ar gael i ddeiliaid sy’n 60+ yn unig (hyd at 2 awr mewn unrhyw gyfnod o 24 awr)

 • Abermaw Ffordd Jiwbili
 • Bala  Stryd Plase (rhan)
 • Bangor Plasllwyd; Minafon; Canondy; Stryd Jâms; Glanrafon
 • Caernarfon Penllyn (dim llawr 2 a 3); Tan y Bont; Glan y Môr Uchaf Uchaf; Ffordd y Felin
 • Dolgellau Marian (Mawr) 
 • Harlech Bron y Graig Isaf
 • Porthmadog Heol y Parc
 • Pwllheli  Y Maes; Cei’r Gogledd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall y telerau ac amodau hyn cyn prynu tocyn parcio blynyddol. 

Os am brynu tocyn parcio blynyddol neu os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ymwneud â'r telerau a'r amodau, ffoniwch 01766 771000.