Gwaharddiad neu gyfyngiad dros dro ar y ffyrdd

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH

FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

RHEOLIADAU GWEITHDREFN GORCHMYNION TRAFFIG (DIWYGIO) (CYMRU) (CORONAFEIRWS) 2020

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD