Adrodd problem llifogydd

Fel yr Prif Awdurdodau Atal Llifogydd (PAAL) un o ddyletswyddau Cyngor Gwynedd dan Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (FWMA) yw ymchwilio i lifogydd sy'n digwydd o ffynonellau lleol.  Bydd Cyngor Gwynedd yn ymdrechu i gofnodi'r amgylchiadau sy'n ymwneud â'r holl ddigwyddiadau o lifogydd mewnol yn ogystal â digwyddiadau agos. Mae'r wybodaeth hon yn ein galluogi i greu darlun o berygl llifogydd ar draws Gwynedd.

 

Gallwch chi roi gwybod am broblem llifogydd i'n Uned trwy ddefnyddio'r gwasanaeth Adrodd Problem ar wefan Cyngor Gwynedd neu drwy ffonio 01766 771000. Byddwn yn anelu i ymchwilio i'r broblem cyn gynted ag y bo modd, fodd bynnag, nodwch nad yw ein Huned yn darparu gwasanaeth ymateb brys. Mewn sefyllfaoedd brys, cyfeiriwch at y cyngor a ddarperir yn ein adran Mewn Argyfwng.