Newidiadau Nadolig 2022

Bydd swyddfeydd Cyngor Gwynedd yn cau 5pm ar 23 Rhagfyr, ac yn ailagor dydd Mercher, 28 Rhagfyr.

Bydd y swyddfeydd hefyd ar gau dydd Llun, 2 Ionawr 2023. 

Bydd gan rai gwasanaethau drefniadau ac oriau agor gwahanol. Cliciwch ar y penawdau isod:  

Cysylltu â ni mewn argyfwng

Manylion cyswllt mewn argyfwng.

Close

Paratoi am y gaeaf

Manylion cyswllt yn ystod tywydd garw a chyngor defnyddiol i'ch helpu i baratoi am y gaeaf.

Close