Newidiadau Nadolig 2021

Bydd swyddfeydd Cyngor Gwynedd yn cau 4pm ar 24 Rhagfyr, ac yn ailagor dydd Mercher, 29 Rhagfyr.

Bydd y swyddfeydd hefyd yn cau 4pm ar 31 Rhagfyr, ac yn ailagor ddydd Mawrth, 4 Ionawr 2022. 

Bydd gan rai gwasanaethau drefniadau ac oriau agor gwahanol. Cliciwch ar y penawdau isod:  

Cysylltu â ni mewn argyfwng

Manylion cyswllt mewn argyfwng.

Close

Paratoi am y gaeaf

Manylion cyswllt yn ystod tywydd garw a chyngor defnyddiol i'ch helpu i baratoi am y gaeaf.

Close