E-lyfrau i'w llawrlwytho

Mae gan aelodau llyfrgelloedd Gwynedd fynediad am ddim i wefan e-lyfrau.

Byddwch angen eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif PIN i ddefnyddio’r gwasanaeth

Llawrlwytho e-lyfrau - mewngofnodi

Cymorth mewngofnodi: 

Byddwch angen:

  • Côd Ba: eich rhif aelodaeth gyda llyfrgell Gwynedd (heb y ‘GWP’ ar y dechrau)
  • PIN: eich rhif PIN gyda llyfrgell Gwynedd


Cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr newydd

  • Gallwch lawrlwytho'r e-lyfrau i’ch cyfrifiadur ac yna eu trosglwyddo i’ch darllenydd e-lyfrau neu iPad. Nid yw’r bosib lawrlwytho i Kindle gan fod y ddyfais yn gweithio gyda meddalwedd Amazon yn unig.
  • Mae dros 2500 o lyfrau ar gael i’w lawrlwytho - 1200 o deitlau ffuglen; cofiannau, llyfrau plant; amryw o lyfrau busnes a chyfeirlyfrau ar bynciau o gyfrifiaduron i’r celfyddydau. Mae nifer fechan o deitlau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd, ond bydd mwy yn cyrraedd yn fuan.
  • Mae pob teitl ar y wefan yn gallu cael ei fenthyg i 1 person ar y tro, hynny yw, un teitl = 1 benthyciad a hynny oherwydd cyfyngiadau trwyddedu.
  • Y cyfnod benthyg yw 21 diwrnod. Ni ellir adnewyddu llyfr ond gellir ei lawrlwytho eto os yw’r llyfr ar gael. Does dim rhaid cofio mynd â llyfr yn ôl gan fod y llyfr digidol yn dileu ei hun yn awtomatig ar ôl tair wythnos.
  • Gallwch ofyn am gadw e-lyfr os na fydd ar gael a, thrwy roi cyfeiriad e-bost, fe allwch gael gwybod cyn gynted ag y bydd y llyfr ar gael.

Mae nifer o safleoedd eraill yn cynnig mynediad am ddim i e-lyfrau. Ewch i wefan Llyfrgelloedd Cymru am fwy o wybodaeth.