Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Y Bala
Dyddiad(au)
05/03/2020
Cyswllt

01678 520014

LlBala@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth cyffredinol digidol.

Sesiwn 30 munud

Cymorth gyda cyfrifiadur, gliniadur, ffôn clyfar, neu dabled.

Archebwch eich lle.