Amser Egwyl

Lleoliad
Llyfrgell Y Bala
Dyddiad(au)
08/10/2019
Cyswllt

01678 520014

LlBala@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Ymlacio drwy liwio a chyfle i chwarae gemau bwrdd

Sesiwn galw i mewn.

Dydd Mawrth 2.00 – 4.00