Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Pwllheli
Dyddiad(au)
28/01/2019
Cyswllt

01758 612089

llpwllheli@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth hefo tabled, glinfwrdd, i-pad neu ffôn symudol

Pnawn Llun rhwng 1.30 - 3.30

Sesiwn galw i mewn