Cyd-ganu Nadoligiadd gydag Edwin a Mandi

Lleoliad
Llyfrgell Pwllheli
Dyddiad(au)
18/12/2018
Cyswllt

01758 612089

llpwllheli@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Dewch i wrando ac ymuno yn y canu gydag Edwin a Mandi                        

Pnawn Mawrth 2.00 – 3.00

Am Ddim. Panad ar gael.