Clwb Codio i Blant

Lleoliad
Llyfrgell Pwllheli
Dyddiad(au)
27/02/2019
Cyswllt

01758 612089

llpwllheli@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Clwb Codio i blant rhwng 7 - 11 oed

Dewch i ddysgu mwy am Scratch, Crumble a Micro-Bit

 10.00 - 12.30

Sesiwn galw i mewn. Am Ddim.