Grŵp Gwrando Llyfrau

Lleoliad
Llyfrgell Porthmadog
Dyddiad(au)
05/03/2019
Cyswllt

01766 514091

llporthmadog@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Dewch i wrando ar ddarlleniadau mewn awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol.

Croeso cynnes i wrandawyr a darllenwyr

Pnawn Mawrth cyntaf y mis rhwng 1.00 – 3.00