Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Porthmadog
Dyddiad(au)
11/02/2019
Cyswllt

01766 514091

llporthmadog@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth gyda glinfwrdd, tabled, i-pad neu ffôn symudol

Bore Iau rhwng 10.00 - 12.30

Sesiwn galw i mewn