Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Nefyn
Dyddiad(au)
21/01/2019
Cyswllt

01758 720873

llnefyn@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth Digidol - help hefo gliniadur, tabled, i-pad, ffôn symudol

Pnawn Llun 21 Ionawr

4.00 - 6.00

Sesiwn galw i mewn