Sgiliau Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Dolgellau
Dyddiad(au)
09/03/2020
Cyswllt

01341 422771

LlDolgellau@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Datblygu sgiliau digidol newydd

Cynyddu hyder

Cymorth gan diwtor profiadol

Addas i ddechreuwyr neu rai mwy profiadol

Oedran 16+

10.00-12.00