Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Criccieth
Dyddiad(au)
30/01/2019
Cyswllt

01766 522256

llcriccieth@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth hefo tabled, glinfwrdd, i-pad neu ffôn symudol

Pnawn Mercher 2.00 - 4.00

Sesiwn galw i mewn