Ysgrifennu Creadigol gyda Rhian Cadwaladr

Lleoliad
Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
Dyddiad(au)
15/02/2020
Cyswllt

01766 830415

LlBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad
Cyfres o dri gweithdy gydag awdur profiadol sy'n cynnig cyfle i gael blas ar ffurfiau
gwahanol o sgwennu