Creu Comic

Lleoliad
Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
Dyddiad(au)
13/08/2018
Cyswllt

01766 830415

LlBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Lle i 12 plentyn. Neilltuwch eich lle ymlaen llaw. Oedran 7+

Amser: 3.00y.p - 4.00y.p

Mae’r sesiwn am ddim. Gofynnwn i rieni aros gyda’u plant yn ystod y sesiwn yn enwedig rhieni plant iau na 8 oed.