Amser Egwyl

Lleoliad
Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
Dyddiad(au)
28/02/2020
Cyswllt

01766 830415

LlBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Ymlacio drwy liwio a chyfle i chwarae gemau bwrdd

Sesiwn galw i mewn.

Dydd Gwener 10.00 – 1.00, 2.00 – 4.00.